Projekt na nacionalni ravni

arhiv >>

Izobraževanje na daljavo za športnike, predvsem na visokošolskem nivoju, v Sloveniji še ni dobilo svojega stalnega mesta. Prav zato je Sindikat športnikov Slovenije (v partnerstvu s SPINS) aktivno pristopil k projektu in v dobrem letu naredil velik korak, k uresničitvi ter ureditvi izredno pomembnega in za športnike še kako potrebnega področja. 

Izobraževanje na daljavo se je razmahnilo zlasti v zadnjih letih, ko je postala informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom interneta in na njem temelječih šolskih omrežjih, se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v šoli, komunikacija z učitelji ipd).

Uvod

Športniki, ne samo vrhunski, so vsekakor ena od ciljnih skupin, ki je z uvedbo in razvojem zgoraj omenjenih načinov izvajanja študijskega procesa, tehnologij ter programov, ogromno pridobila. Velikokrat se športniki znajdejo v situaciji, ko bi se želeli vključiti v proces visokošolskega izobraževanja, a jim je zaradi obilice obveznosti ali odsotnosti od doma, oziroma nadaljevanja športne poti izven Slovenije, to žal onemogočeno. Kakorkoli, te posameznike lahko smatramo kot vrh športne piramide in vzor mladim športnikom v procesu treniranja ter tekmovanj. Vrhunski oziroma profesionalni šport zahteva veliko osebne predanosti, tako da športniki pogosto pozabijo na svojo prihodnost in tako imenovano »drugo kariero« po koncu športne poti. Tukaj pa vsekakor svoje mesto najde tudi izobraževanje. Mnogi športniki imajo nizko izobrazbeno stopnjo in zelo malo delovnih izkušenj izven sveta športa. Dejstvo je, da mnogi med njimi zaključijo športno kariero v zrelih letih, kar pomeni težje vključevanje na trg dela, še posebej, če upoštevamo, da nimajo ustrezne izobrazbe.

Ko športnik dopolni 30 let, se potreba po varnem prihodku in urejenem življenjskem statusu močno poveča. Le malo športnikov v času svoje športne kariere zasluži toliko denarja, da jim takoj po koncu le-te ni potrebno poskrbeti za redni prihodek. Izpostaviti je potrebno tudi faktor športnih poškodb, ki nemalokrat povzročijo predčasen zaključek poklicne športne poti in prepuščenost športnika samemu sebi – največkrat brez rednih dohodkov. Športniki se morajo namreč zavedati, da sta za kvalitetnejši prehod, iz športne v »drugo« življenjsko obdobje ali poslovno kariero, potrebna na eni strani izobrazba, na drugi strani pa dodatna strokovna znanja, ki pomagajo pri iskanju nove zaposlitve.

In prav učenje/študij na daljavo je ena od edinstvenih priložnosti, ki lahko ciljnim skupinam kot so športniki, olajša marsikatero težavo in skrb po končani športni karieri.

 

 

Foto galerije

Izobraževanje na daljavo za profesionalne nogometaše (študijsko leto 2011/2012)

Nacionalne panožne športne zveze