Članstvo

Pristop k sindikatu SŠS

K sindikatu lahko pristopijo vsi športniki, ki so ali so bili registrirani pri svojih panožnih športnih zvezah. Športnik mora podati tudi pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata.

Člani Sindikata športnikov Slovenije so pridruženi člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, evropskega združenja sindikatov na področju športa EU Athletes in svetovnega združenja sindikatov na področju športa World Players Association.
 

Članarina

Letna obveznost za člane za sezono 2023/2024 je 50 EUR za amaterske športnike oziroma 100 EUR za profesionalne športnike.


Članarino lahko poravnavate na naslednji način:

S plačilom položnice (plačilnega naloga), na keterem uporabite spodnje podatke:

- Sindikat športnikov Slovenije, Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

- Številka TR. računa: 29000-0055250087 (UniCredit Bank Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, SWIFT BACXSI22)

- Namen: Ime in Priimek, ČL 23/24

- Sklic: SI 99 (drugo polje pustite prazno)

Tukaj si lahko natisnete pristopno izjavo SŠS (ZSSS) / PDF dokument, ki jo je potrebno izpolniti za včlanitev v SŠS.

(pri izpolnjevanju druge izjave je potrebno na drugi (hrbtni) strani pristopne izjave obkrožiti Sindikat športnikov Slovenije in se lastnoročno podpisati)

Nacionalne panožne športne zveze