Intervjuji

< nazaj

Status naših športnikov ni primerljiv s tistimi v tujini

Datum: 24.5.2012

mag. Drago Balent (v.d. direktor Direktorata za šport na MIZKŠ)


Kaj menite o ideji premostitvenega sklada poklicnih športnikov?

Je vsekakor zanimiva, saj lahko pripomore k temu, da bodo športniki med športno kariero in zlasti po njej imeli večjo socialno varnost. Glede na to, da pa je že utemeljena tudi v delovnem osnutku zakona, pa je lahko ta primerna osnova resnih pogovorov znotraj športnih zvez in združenj ter seveda tudi z državo.

Na kakšen način bi ga bilo potrebno uveljavljati?
Predvsem na način, kot sem že nakazal v odgovoru na prvo vprašanje. Navsezadnje gre za novost v urejanju statusa športnikov v slovenskem prostoru, kar bo zahtevalo, tako mislim, kar veliko usklajevanja tako v samem športu kot tudi v razmerju med športniki, športnimi organizacijami in državo, ki jo bo stvar vsaj posredno, nekaj pa tudi neposredno zadevala. Če bomo želeli priti do čim bolj ugodnih rešitev za vse strani, bo to pomenilo odprto in na dejstvih utemeljeno razpravo, ki bo mogla prinesti ugodne rešitve; ni pa seveda nujno, da bodo te čim bolj ugodne za vse strani. Vsekakor bo bistveno, da lahko z rešitvami, ki so nakazane, pridemo do trdnejšega statusa slovenskih športnikov, ne glede na to, ali nastopajo za tuje ali domače klube.

Katere so najbolj kritične točke v odnosu države do profesionalnih športnikov?
Težko bi rekel, da obstajajo prav kritične točke države, gre bolj za celovito sistemsko ureditev tudi profesionalnega športa v Sloveniji, od zakonodaje, ki je povsem zastarela in jo primerno urejamo, do oblik organiziranja civilne družbe, vsekakor pa konkretneje glede profesionalnih športnikov predvsem vprašanje pravic in obveznosti med delodajalci-klubi in profesionalnimi športniki, reprezentanco in (zavarovalnine)športniki reprezentanti, profesionalnimi pogodbami in enakomernejšemu (skozi več let) obdavčevanju prihodkov povezanih z neenakomernimi časovnimi prejemki (sklad), kako primerno izkoristiti njim lastna dragocena znanja profesionalnih športnikov in izkušnje ob zaključku njihovih aktivnih športnih karier v skladu z njihovo večjo denarno, izobrazbeno, zaposlitveno varnostjo...

Kakšen je v vaših očeh status slovenskih poklicnih športnikov v primerjavi s preostalimi evropskimi državami?
Ne gre za moje mnenje, temveč za povsem strokovno primerljive podatke, ki kažejo, da je profesionalnih športnikov malo, da je njihov status razen v redkih panogah manj urejen od zaželenega, da prejemki tistih profesionalnih športnikov, ki igrajo v Sloveniji, niso primerljivi s prejemki profesionalnih športnikov, ki uspejo v tujini, da ti statusi profesionalnih športnikov niso sodobno urejeni v Zakonu o športu.

Ostali intervjuji

Sorodni intervjuji

Nacionalne panožne športne zveze