Kdo smo

Zgodovina nastanka Sindikata športnikov Slovenije (SŠS)

Sindikat športnikov Slovenije je bil ustanovljen na ustanovitvenem sestanku 22. aprila 2004 v Ljubljani. V svoje članstvo ga je sprejela tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. S podpisom dogovora oziroma pristopne izjave o sodelovanju je član Sindikata športnikov Slovenije postal tudi leto prej ustanovljeni Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije.

V nadaljnih letih delovanja je SŠS sodeloval s številnimi organizacijami na področju športa, tako na državni kot civilni ravni. Vedno znova je produciral nove predloge in ideje za izboljšanje polažaja športnikov, ter s tem nemalokrat postal kamen spotike predvsem državnim in paradržavnim institucijam. Nikoli pa SŠS ni pozabil na svoje člane, njihove pravice in status, ki so venomer v ospredju. Člani SŠS so imeli in imajo zagotovljeno brezplačno pravno pomoč in svetovanje ter zastopanje v primeru sporov na sodiščih in nenazadnje solidarnostno pomoč v primeru nesolventnosti kluba oziroma neizplačevanja pogodbenih obveznosti. S strokovno pomočjo in nasveti so tako v veliki večini primerov dosegli svojo pravico.

 
Sindikat SŠS je organiziral, izvedel ali sodeloval pri številnih projektih pod okriljem evropske organizacije EU Athletes in drugih avtorskih projektih. Predvsem so omembe vredni projekti: humanitarni projekti in socialni ter družbeno-odgovorni projekti; izobraževanje na daljavo na mednarodni ravni, v okviru projekta FIFPro On-line Academy; projekt Protect your Sport (Don't gamble with it).

Vsekakor pa je omembe vredno sprejetje Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, ki ga je 27. 5. 2015 Državni zbor potrdil na izredni seji. Osem let so trajala prizadevanja in aktivnosti Sindikata športnikov Slovenije, za ustrezno ureditev socialnega in davčnega statusa slovenskih športnikov, saj imajo le ti v primerjavi z drugimi delavci mnogo krajšo delovno dobo ter po zaključku aktivne športne kariere navadno potrebujejo določeno obdobje in tudi denar za lažjo premostitev in preusmeritev v novo (poklicno) kariero.
Nacionalne panožne športne zveze