Novice

< nazaj

Prvi diplomanti mednarodnega študijskega programa na daljavo FIFPro Online Academy

Datum: 20.2.2015
Na sedežu svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, na Nizozemskem, se je v navzočnosti predstavnikov sindikatov 24 držav članic EU, odvil dvodnevni seminar, v okviru projekta dodiplomskega univerzitetnega študija na daljavo na danski univerzi UCN Denmark, v katerega je uspešno vključena tudi Slovenija.
 
Četrto, zdaj že tradicionalno srečanje vseh, v mednarodnem projektu študija na daljavo, sodelujočih držav je bilo namenjeno predvsem predstavitvi aktualnih informacij izobraževalnega programa športnega menedžmenta in izmenjavi dobrih praks med udeleženci. Letošnje srečanje je bilo za vse prisotne nekaj posebnega, saj je program s svojo prisotnostjo popestrilo prvih šest diplomantov programa športni menedžment (Shane Birtles (Velika Britanija), Kim Erik Deinoff in Jon Inge Høiland (Norveška), Chrysostomos Kalos (Ciper), Morten Koch Nielsen in Rasmus Koch Nielsen (Danska). Na slovesni podelitvi diplom in simboličnih nagrad s strani UCN Denmark ter svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, so vodilni v omenjenih organizacijah izrazili izredno veselje in ponos predvsem, da so prvi diplomanti UCN Denmark študij zaključili v predvidenem časovnem obdobju ter da je njihov učni uspeh visoko nad povprečjem. Naj ob tem poudarimo, da bo študij v prihajajočih tednih zaključil tudi prvi študent iz Slovenije, čigar ime bomo objavili na posebni novinarski konferenci.
 
Na konferenci, kjer je bilo prisotnih kar nekaj novih obrazov, so bila sprva predstavljena predvsem teoretična izhodišča nastanka in razvoja projekta FIFPro Online Academy ter predstavitev nekaterih statističnih ter vsebinskih analiz rezultatov raziskav, ki so bile narejene z namenom razvoja in napredka aktivnosti v okviru le tega. Svoje izkušnje so s predstavitvami delili tudi aktivni študentje ter odgovarjali na vprašanja navzočih.
 
Seminarja sta se aktivno udeležila tudi predstavnika Slovenije, in sicer Dejan Stefanović, kot član izvršnega odbora FIFPro ter Marko Levovnik, s predstavitvijo teorije mentorstva (tutorstva) in učinkovitega ter uspešnega načina vodenja projekta. Želja snovalcev projekta je v vseh sodelujočih državah pridobiti osebo, ki bo opravljala vlogo tako imenovanega tutorja oziroma strokovno usposobljene osebe, zadolžene za nemoteno opravljanje študijskih obveznosti, v program vključenih športnikov.  Zopet so bili prav slovenski študentje in način nadzora ter vodenja njihovih aktivnosti, deležni posebne pohvale.
 
Tudi v študijskem letu 2015/2016 se pričakuje veliko zanimanje za vpis na program športnega menedžmenta, na Danskem. Naj omenimo, da se je v preteklem letu, v pilotnem sodelovanju s komisijo športnikov pri OKS-ZŠZ, poleg ostalih, za študij odločilo kar nekaj perspektivnih mladih športnikov, ki so s svojo zagnanostjo in delom lahko zgled marsikateremu študentu.
 
Želimo si, da zanimanje športnikov za študij ne bi zamrlo ter da bi se jih vedno več odločalo za dokončanje visokošolske izobrazbe, ki je danes še kako pomembna. Po mnenju strokovnjakov celo najpomembnejši element tako imenovane druge kariere oziroma obdobja po koncu aktivne športne poti. Vsekakor bi nas veselilo, da bi tudi v Sloveniji vpeljali sistemsko urejen način študija, ki bi športnikom omogočal dobre športne rezultate ob neprekinjenih študijskih aktivnostih. To vrzel bodo s predlogom partnerskega sodelovanja med mednarodno priznanimi univerzami, ki že imajo vpeljane sisteme študija na daljavo, začeli zapolnjevati predstavniki Sindikata športnikov Slovenije, ki v kratkem pričakujejo srečanje z ministrico za izobraževanje, znanost in šport na MIZŠ, dr. Stanislavo Setnikar Cankar.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze