Zakonodaja

Pomembni dokumenti in pravilniki WADA ter NAK:

 

1. Protidopinški pravilnik NAK

Protidopinški pravilnik NAK / WORD dokument


2. Evropska konvencija boja proti dopingu v športu

Evropska konvencija boja proti dopingu / PDF dokument3. Svetovni kodeks proti doping z mednarodnimi standardi

Svetovni kodeks / PDF dokument5. Lista prepovedanih substanc in tehnik od 1. 1. 2010

Lista prepovedanih substanc in tehnik / PDF dokument6. Mednarodna konvencija proti uporabi nedovoljenih snovi in postopkov

UNESCO konvencija / PDF dokument

 

 

 

Nacionalne panožne športne zveze