Foto galerije

Usposabljanje promotorjev socialnega dialoga

Projekt je namenjen krepitvi vloge socialnega dialoga na vseh ravneh delovanja, izboljšanju kvalitete upravljanja socialnega dialoga, povečanju usklajenosti delovanja socialnih partnerjev, vključevanju širše javnosti v proces socialnega dialoga ter utrditvi pretoka informacij med teorijo in prakso.

Več o usposabljanju promotorjev socialnega dialoga.

Nacionalne panožne športne zveze