Članstvo v sindikatu

K sindikatu lahko pristopijo vsi športniki, ki so ali so bili registrirani pri svojih panožnih športnih zvezah. Športnik mora podati tudi pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno pristopa v sindikat ter da bo spoštoval določila statuta in drugih aktov sindikata.

Člani Sindikata športnikov Slovenije so pridruženi člani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, združenja EU Athletes in World Players Association.

Nacionalne panožne športne zveze