Članstvo

Ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v Sindikatu športnikov Slovenije (SŠS)

Člani Sindikata športnikov Sovenije imajo kar nekaj ugodnosti, ki so:

1. PRAVNA POMOČ

• posvet s strokovnim sodelavcem službe pravne pomoči oziroma odvetnikom,
• ustni ali pisni nasvet,
• sestavljanje vlog (zahtev za varstvo pravic in ugovorov) na pristojne organe pri delodajalcu v postopkih varstva pravic,
• sestavljanje vlog in pritožb ter zastopanje v postopkih varstva pravic zoper vodločitve pristojnih organov pri uveljavljanju socialnih pravic, določenih s tem aktom,
• vlaganje zahtevkov, tožb in zastopanje v postopkih prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij,
• izvajanje drugih pravnih opravil v zvezi z varstvom pravic članov po sklepih Upravnega odbora.

2. IZOBRAŽEVANJE

SŠS z individualnimi razgovori in svetovanjem pomaga svojim članom pri nadaljevanju oziroma vključitvi le teh v sistem izobraževanja, tako na srednješolskem kot na visokošolskem nivoju.
Vzporedno z razvojem projekta študija na daljavo na mednarodnem nivoju, v okviru organizacije FIFPro (FIFPro Online Academy) je SŠS začel razvijati sistemske rešitve tovrstnega izobraževanja na visokošolskem nivoju tudi v Sloveniji.

Tako bodo predvidoma vsi člani imneli možnost sodelovanja oziroma vpisa na omenjene študijske programe, ki jih bo SŠS v prihodnosti izvajal v sodelovanju z partnerskimki institucijami tako na državni kot civilni ravni.

V primeru dokončanja oziroma ponovne vključitve v sistem srednješolskega izobraževanja pa se po individulanem razgovoru s članom, poizkuša najti najugodnejšo rešitev.

3. SOLIDARNOSTNA POMOČ
 
Vse od ustanovitve naprej se SŠS zavzema za solidarnostno pomoč tistim članom, katerih klub ni zmožen izpolnjevati pogodbenih obveznosti , kljub veljavnosti le te. SŠS nenehno spodbuja in opozarja na problematiko neizpolnjevanja obveznosti in se zavzema za ustanovitev tako imenovanega garancijskega sklada, kjer bi se zbirala sredstva s strani prvoligaških klubov ter krovnih organizacij na področju športa (NPŠZ).

 
Nacionalne panožne športne zveze