Kdo smo

Strokovna ekipa SŠS

Predsednik
Dejan Stefanović 
M: +386 41 747 003

E: dejan.stefanovic@siol.net


Področje dela/aktivnosti:

- vodenje sindikata SŠS
- kolektivna pogodba na področju nogometa
- kongresi
- izobraževanje
- skladi (karierni/pokojninski)
- pravna pomoč in svetovanje
- aktivnosti članov SŠS
- zastopanje članov SŠS Samostojni svetovalec
Marko Levovnik 
M:
 +386 41 362 269
E: marko.levovnik@sportnik.si


Področje dela/aktivnosti:

- izobraževanje (tutorstvo)
- raziskave
- skladi (karierni/pokojninski)
- razpisi (SLO in EU)
- domača in mednarodna korespondenca
- (karierno) svetovanje
- projekti družbene odgovornosti (socialni projekti)
- humanitarni projekti

 - Lučka Böhm  

Področje dela/aktivnosti:
- svetovanje
- skladi (karierni/pokojninski)- Niko Slavnić

Področje dela/aktivnosti:
- svetovanje (trženje)- Mitja Simčič (KUPI d.o.o.)

Področje dela/aktivnosti:
- spletna stran SPINS
- informacijska podpora

Nacionalne panožne športne zveze