Zakonodaja

Državni zbor sprejel nov Zakon o športu

Poslanke in poslanci Državnega zbora RS so 30. maja 2017 sprejeli novo besedilo Zakona o športu, ki nadomešča tistega iz leta 1998.

Besedilo zakona najdete na spodnji povezavi:

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. ...../2017 (EPA 1691-VII)):

Zakon o Športu (ZSpo-1) / PDF dokument
Nacionalne panožne športne zveze