Novice

< nazaj

Predlog “megazakona” vključuje tudi športne organizacije, poklicne športnike in delavce v športu

Datum: 31.3.2020
Sindikat športnikov Slovenije načelno podpira predlog Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane ter gospodarstvo. 
 
Omenjeni zakon namreč vključuje ukrepe tudi za športne organizacije, ki so zaradi nastale situacije odpovedale svoje aktivnosti in dogodke ter tako utrpele finančne posledice, ki ogrožajo njihovo delovanje v prihodnosti. Pričakujemo, da bodo predstavljenim ukrepom “megazakona” sledili ukrepi za normalizacijo delovanja športa po koncu epidemije, saj se bodo posledice epidemije v športu odražale podobno kot v gospodarstvu.

Na pobudo SŠS so v preteklem tednu na OKS – ZŠZ opravili poizvedbo med športnimi organizacijami o razmerah na terenu in posledicah epidemije koronavirusa. Izmed preko 2000 registriranih športnih organizacij so dobili odzive 606, od tega 35 športnih zvez ter 571 športnih društev in zabeležili, da je vsled situacije ogroženih 800 redno zaposlenih v teh športnih organizacijah in preko 4134 stalnih zunanjih sodelavcev, pretežno samozaposlenih, ki skrbijo za delovanje športnih aktivnosti. Iz navedenega so izvzeti vsi zaposleni športniki in trenerji v javni upravi na ministrstvih in trenerji zaposleni v nacionalnih panožnih športnih šolah. Samo med sodelujočimi organizacijami v naši poizvedbi je predviden izpad prihodkov skoraj 25.500.000,00€. Podatki se bodo zbirali še naprej in z gotovostjo lahko trdimo, da se bo znesek izpada prihodkov še povečeval.

Ob navedenih konkretnih podatkih nas zato še toliko bolj veseli, da je ministrski zbor pod vodstvom predsednika Vlade g. Janeza Janše, prepoznal pomembno vlogo slovenskega športa in športnih organizacij. Menimo, da je s pripravo in sprejetjem ukrepov za ohranjanje delovnih mest športnih organizacij in športnih delavcev bil preprečen črn scenarij za pojavne oblike športne gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja in zabave, kot tudi za tekmovanja in programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, usmerjenih v doseganje vrhunskih športnih dosežkov na mednarodni ravni.

V želji po hitrem ukrepanju in podpori športnim organizacijam smo na SŠS skupaj z OKS – ZŠZ in ostalimi deležniki na področju športa pripravili predloge ukrepov, ki so nujni za preživetje športnih organizacij in konkurenčnosti slovenskega športa na mednarodni ravni ter jih razdelili v dva sklopa. V prvem sklopu smo pripravili predloge, ki so usmerjeni predvsem k ohranjanju delovnih mest in blaženju trenutne situacije v športu. Veseli nas, da so bili upoštevani v predlaganem zakonu in so delavci v športu ter poklicni športniki izenačeni z ostalimi delavci. Na tak način bo v tem trenutku omogočena premostitev prvih težav športnih organizacij, športnih delavcev in poklicnih športnikov, ki so nastale zaradi epidemije.
 
 

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze