Novice

< nazaj

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sprejela predstavnike SŠS in SPINS

Datum: 27.5.2013
Z željo po seznanitvi o sistemsko neurejenih razmerah v slovenskem športu, neurejenosti statusnega področja slovenskih športnikov in zagotovitvi socialne varnosti po končani športni karieri, so se predstavniki Sindikata športnikov Slovenije in Sindikata profesionalnih igralcev nogometa Slovenije  sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na MDDSZ dr. Anjo Kopač Mrak in v.d. direktorjem Direktorata za šport na MIZŠ, dr. Edvardom Kolarjem. Kot potencialna rešitev je bila gostiteljem srečanj predstavljena vsebina predloga Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ).

V obdobju prejšnjih dveh  vlad RS je že bilo opravljenih nekaj delovnih/strokovnih sestankov na Ministrstvu za finance na temo usklajevanja vsebin predloga ZPZPŠ. Ravno v tistem obdobju je prišlo do predčasnih volitev, kar je zaustavilo proces pogajanj in nadaljnjega postopka sprejema zakona. 

Predstavnika Sindikata športnikov Slovenije sta tako najprej opravila sestanek z v.d. direktorjem Direktorata za šport, dr. Edvardom Kolarjem. Gospod Kolar je bil kronološko seznanjen o aktivnostih z željo po čim hitrejši implementaciji predloga zakona. V.d. direktorja Direktorata za šport se je do predloga pozitivno opredelil in zagotovil pomoč pri vložitvi besedila v postopek implementacije. 

Slab teden kasneje so se predstavniki SŠS in SPINS skupaj z vodstvom ZSSS na čelu s predsednikom, mag. Dušanom Semoličem, sestali z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Anjo Kopač Mrak. Ker gospa ministrica še ni bila seznanjena z vsebino predloga zakona, je bila o tej podrobneje informirana. Tudi ona je idejo in namen predloga zakona pozdravila ter pri nadaljnjem delu in pogajanjih ponudila pomoč svojih strokovnih sodelavcev. Prav tako je potrdila, da bo opravila informativni sestanek z ministrom za šport, dr. Jernejem Pikalom, s katerim naj bi se dogovorila o možnostih čim bolj učinkovite realizacije projekta.

Po pogovoru z ministrico je bil sklenjen dogovor, da nosilstvo nad predlogom omenjenega zakona ostane na MIZŠ (Direktoratu za šport), saj besedilo predloga ureja področje, ki je namenjeno specifični skupini, športnikom, in kot takšno spada v domeno prej omenjenjega ministrstva.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze