Novice

< nazaj

Posvet na temo izvajanja zakona o športu in urejanju zaposlitev športnikov in strokovnih delavcev

Datum: 28.11.2017
Danes je bil na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport organiziran posvet, katerega vsebine so se navezovale na izvajanje novega Zakona o športu, v okviru katerega se je od sprejetja dalje pojavljalo veliko vprašanj glede primernosti ureditve zaposlovanja športnikov in strokovnih delavcev v športu. Posvet je bil namenjen predvsem razjasnitvi in iskanju skupnih rešitev pri urejanju zaposlovanja športnikov in strokovnih delavcev v športu.

Uvodničarji posveta (Boro Štrumbelj, direktor Direktorata za šport na MIZŠ; Rožle Prezelj, varuh pravic športnikov; Blaž Bolcar, odvetnik; Matej Oražem, športni direktor NK Domžale, Dejan Stefanović, predsednik SŠS in SPINS ter Roy Vermeer, FIFPro) so predstavili vsebinska izhodišča, primere sodnih praks doma in na tujem ter ureditve statusnih pravic športnikov v državah EU.

Dejan Stefanović je prisotnim predstavil poglede SŠS na omenjeno problematiko in navedel primer dobre prakse iz nogometa. Izpostavil je pomembnost zaščite pravic izhajajočih iz delovnega razmerja; pomen vzpostavitve dialoga med socialnimi partnerji s končnim ciljem podpisa kolektivne pogodbe za posamezne športne panoge; analize in povzemanja dobrih praks iz tujine, kot je kolektivna pogodba v nogometu, na Danskem; postopnega prehoda na delovna razmerja v slovenskem športu, itn. Kot prvi korak za zaščito športnikov in strokovnih delavcev v športu je lahko enotna pogodba po vzoru panoge nogomet, kjer deležniki že pripravljajo osnutek, ki bo stopil v veljavo s 1. 7. 2018.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze