Novice

< nazaj

Prva globalna konferenca o celostnem razvoju športnikov

Datum: 3.4.2017
Svetovno združenje športnikov (World Players Association) je v Parizu, v sodelovanju s številnimi športnimi organizacijami in posamezniki s celega sveta, ki predstavljajo glas, ščitijo pravice in usmerjajo osebni razvoj športnikov, organiziralo tridnevno konferenco na temo celostnega razvoja športnikov. Dogodek je vsebinska nadgradnja srečanja, ki se je v letu 2015 zgodilo v Melbournu (Avstralija).
 
Namen konference je v prvi vrsti izmenjava znanj, pozitivnih praks in izkušenj ter v strokovnem pogledu izdelava skupnega dokumenta, tako imenovanega ”standarda”, ki bo služil kot globalni strateški dokument na področju celostnega razvoja športnikov. Svoje znanje in izkušnje bodo k temu prispevali mnogi nekdanji profesionalni športniki, strokovnjaki s področja medicine športa, psihologije športa, menedžmenta na področju športa in mnogi drugi.
 
”Programi celostnega razvoja športnikov” (angl.: Player Development Program), kot smo jih poimenovali, so skupek mnogih dejavnosti (izobraževanje, strokovno usposabljanje, izpopolnjevanje; razvoj osebnosti na športnih površinah in izven njih; prehod v obdobje po končani športni karieri; finančno svetovanje in opismenjevanje; veščine komuniciranja; pomoč in nasveti psihologov; usmerjanje in pomoč pri iskanju zaposlitve; izdelava osebne blagovne znamke/ itn.), ki jih pod tem naslovom, v okviru svojih dejavnosti, najpogosteje izvajajo sindikati na področju športa ali združenja športnikov na narodni ravni.
 
Osnovna celica delovanja programov celostnega razvoja športnikov so tako imenovani »Usmerjevalci osebnega razvoja športnika« (angl.: Player Development Manager), ki 24/7 ”sledijo” športniku, skrbijo za njegovo dobro počutje, mu pomagajo pri pomembnih odločitvah, ga usmerjajo, mu svetujejo, ali morda z njim sklenejo prijateljsko vez. Športniku poleg osebne rasti in urejenega zasebnega življenja to največkrat prinese tudi boljše športne rezultate.
 
Začetek razvoja programov celostnega razvoja športnikov, z izjemo nekaterih držav EU, ne sega daleč v preteklost. V Sloveniji so kljub nekaterim dejavnostim, ki jih z dobrimi rezultati v praksi, že izvaja Sindikat športnikov Slovenije, takšne vsebine novost. Poleg peščice evropskih držav (Anglija, Škotska, Irska, Francija in Danska) so programi mnogo bolj razviti v okviru profesionalnih lig Združenih držav Amerike, Avstralije in Nove Zelandije.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze