Novice

< nazaj

Krepitev zaposljivosti na področju športa in aktivnega preživljanja prostega časa

Datum: 13.2.2017
Socialni partnerji na področju športa, Evropsko združenje delodajalcev na področju športa (EASE) in oddelek za šport UNI Europa, so konec preteklega tedna potrdili skupno izjavo/mnenje o ”Krepitvi zaposljivosti na področju športa in aktivnega preživljanja prostega časa.”
 
Skupno mnenje oziroma smernice so izredno pomemben korak, katerega cilj je opredeliti ovire za zaposljivost na področju športa in aktivnega preživljanja prostega časa ter ponuditi priporočila o tem, kako bi lahko te ovire premagali. Izjava je naslovljena na evropske in nacionalne oblikovalce politik, ki jih spodbuja, da uporabijo svoje znanje in izkušnje ter podprejo nove in obstoječe politične pobude.
 
Cilj vseh aktivnih deležnikov je oblikovanje prihodnosti športa in področja aktivnega preživljanja prostega časa, ki se v zadnjem obdobju močno razvija. Zaposlovanje na področju športa se je v preteklosti v veliki večini tesno navezovalo na telesno vzgojo ali aktivnosti povezane s športnimi objekti, danes pa ne moremo mimo dela strokovnega osebja in trenerjev, področja raziskovanja in znanosti v športu, rehabilitacije športnih poškodb, trženja na področju športa, organizacije in vodenja dogodkov, zdravemu načinu življenja in nazadnje vrhunskega športa.
 
Dejstvo je, da športna industrija ni bila sposobna izpeljati mehke tranzicije velike gospodarske rasti v stabilne in trajnostne zaposlitvene pogoje za delovno silo na tem področju. Da bi bilo zaposlovanje na področju športa v prihodnosti bolj dostopno in trajnostno, je potrebno upoštevanje priporočil navedenih v skupni izjavi, s strani vseh deležnikov.
 

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze