Novice

< nazaj

Objavljena Splošna deklaracija o pravicah športnikov

Datum: 15.12.2017
Danes je svetovno združenje sindikatov športnikov (”World Players Association”) objavilo Splošno deklaracijo o pravicah športnikov (Deklaracija), z namenom zaščite pred vsakdanjimi in sistemskimi kršitvami človekovih pravic v globalnem športu. Deklaracija, prvi celoviti dokument pravic športnikov, določa, da morajo mednarodne športne organizacije izpolnjevati svoje obveznosti varovanja, spoštovanja in zagotavljanja temeljnih pravic športnikov.
 
"Pravilniki mednarodnih športnih organizacij nalagajo na tisoče strani zahtevnih obveznosti, vendar nobeden od njih jasno ne omenja mednarodno priznanih človekovih pravic športnikov," je dejal Brendan Schwab, izvršni direktor svetovnega združenja sindikatov športnikov (”World Players Association”).
 
Izvajanje določb Deklaracije bo uvedlo dolgotrajne reforme pri upravljanju športa. Naj navedemo nekaj izmed teh določb:
 
- Vsak športnik ima pravico do enakih možnosti pri upravljanju športa brez razlikovanja in brez diskriminacije, nadlegovanja ali nasilja.
- Vsak športnik ima pravico do svobode mnenja in izražanja.
- Pravice vsakega otroka morajo biti zaščitene.
- Vsak športnik ima pravico do poštenega deljenja premoženja v dejavnosti oziroma športni panogi, ki so jo športniki pomagali ustvariti, podprto s poštenimi in pravičnimi plačami ter delovnimi pogoji.
- Vsak športnik ima pravico do organiziranja in kolektivne pogodbe.
- Vsak športnik ima pravico, da zašiti svoje ime, sliko in delovanj. Ime, slika in uspešnost igralca se lahko komercialno izkorišča le z njihovim soglasjem.
- Vsak športnik ima pravico do zasebnega življenja, zasebnosti in zaščite v zvezi z zbiranjem, shranjevanjem in prenosom osebnih podatkov.
- Vsak športnik mora imeti možnost dostopa do učinkovitega pravnega sredstva, če njegove ali njene človekove pravice niso spoštovane in upoštevane. To je še posebej pomembno zaradi visoko kvalificirane, vendar kratkoročne in negotove narave športne kariere.
  
Deklaracijo je v zadnjih dveh letih razvijalo več kot 100 združenj oziroma sindikatov športnikov z vsega sveta. Aktivno so bili vključeni tudi strokovnjaki s področja človekovih in delavskih pravic. Dokument odraža pozitivne prakse dela sindikatov  in vključuje zadnje odzive tisočih športnikov, ki jih ponujajo obsežne raziskave, izvedene v okviru omenjenih organizacij. Prav tako ima dokument globoke korenine v mednarodnem pravu o človekovih pravicah in temeljnih standardih Mednarodne organizacije dela.
 
"Pravice športnikov so človekove pravice. Ne bi bilo potrebno posebej omenjati, ampak športniki so delavci, ki se prepogosto srečujejo z zlorabami in diskriminacijo, "je povedal Minky Worden, področni direktor Human Rights Watch, ki je članica organizacije Sport and Rights Alliance. "Ta dokument je neke vrste opozorilo, da mnogi športniki začnejo svojo kariero kot otroci, da se mnogi športniki borijo za pravico do ukvarjanja s športom, da imajo športniki pravico izraziti svoje politične poglede in da si zaslužijo poštene ter pravične delovne pogoje in plačilo."
 
"Svetovno združenje sindikatov športnikov se zavzema za vključitev človekovih pravic v vseh segmentih športa.”

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze