Novice

< nazaj

MOK vendarle sprejel Deklaracijo o pravicah športnikov

Datum: 11.10.2018
Svetovno združenje sindikatov na področju športa "World Players Association" (WPA) je obtožilo Mednarodni olimpijski komite (MOK), da je kot “zasebna” organizacija, kljub tehtnim pozivom, enostransko preoblikovala mednarodno priznane človekove pravice tistih, ki tvorijo srce športa - športnikov.
 
Kot odgovor na včerajšnjo sprejetje »Deklaracije o pravicah in odgovornostih športnikov«, na 133. seji MOK v Buenos Airesu, je izvršni direktor World Players Association Brendan Schwab dejal: "Športniki so v prvi vrsti ljudje. Imajo enako neodtujljive pravice, kot jih priznavajo temeljni mednarodni instrumenti, vključno s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Poleg tega je MOK dolžan ukrepati proaktivno, k spoštovanju teh pravic, na pa da jih omejuje in vključuje kot obvezen pogoj za udeležbo športnika v športu.”
 
Sprejetje deklaracije je bilo izvršeno kljub zahtevam in opozorilom mnogih deležnikov na področju športa, ki  so v ločenih pismih podrobno opredelili svojo zaskrbljenost glede omejene narave posvetovalnega postopka in neprimerno obravnavanih mednarodno priznanih človekovih pravic športnikov.
 
Omenjeni deležniki še naprej pozivajo MOK, da sprejme celovito politiko o človekovih pravicah in izvede oceno učinka na človekove pravice, preden nadaljuje z implemetacijo deklaracije športnikov. To bi bil isti postopek, ki so ga nedavno uspešno izvedle mednarodne športne organizacije, kot so FIFA, UEFA in Zveza iger Commonwealtha (CGF), v skladu z vodilnimi načeli Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ("UNGP").
 
"WPA in partnerski sindikati še naprej skrbno pregledujejo vsebino deklaracije športnikov. Zavezani smo, da bomo preučili vse možnosti, s katerimi bomo zagotovili, da sprejeti dokument ne izpostavlja športnikov nadaljnjemu tveganju ali celo potencialni škodi. Še več, raziskujemo vse možnosti, da bi olimpijsko gibanje upoštevalo kakršnekoli negativne učinke na pravice športnikov. Še naprej si želimo sodelovati z olimpijskim gibanjem, da bi v skladu z mednarodnim pravom in UNGP vključili človekove pravice športnikov v svetovni šport, "je nadaljeval Schwab.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze