Novice

< nazaj

Vabimo vas k vpisu na študijski program športnega menedžmenta

Datum: 30.1.2018
Študij na daljavo je po mnogih raziskavah in pozitivnih praksah najbolj primerna oblika študija, ki specifičnim skupinam, kot so športniki, omogoča nemoteno opravljanje študijskega procesa, kljub natrpanemu urniku treningov in tekmovanj. Prilagodljiv način študija zahteva od študenta mnogo več samodiscipline in sposobnosti organizacije časa, a je ob zavzetem in rednem delu ”prijazen” do vseh športnikovih obveznosti. Takšen način študija, vzporedno z razvojem tehnologije, vsekakor predstavlja prihodnost ene izmed vej izobraževalnega sistema, kot si ga želimo tudi v Sloveniji.
 
Sindikat športnikov Slovenije, skupaj s Sindikatom profesionalnih igralcev nogometa Slovenije že sedmo študijsko leto aktivno sodeluje v mednarodnem projektu (FIFPro Online Academy), katerega pobudnika sta bila svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro in Evropska komisija.
 
Dodiplomski univerzitetni študijski program športnega menedžmenta, ki ga izvaja danska univerza UCN Denmark, študentu ob rednem izpolnjevanju študijskih obveznosti nudi obilo uporabnih, praktičnih in iz športne prakse izvzetih vsebin. Študijski program traja 7 semestrov, od katerih so prvi štirje usmerjeni v splošne družboslovne vsebine (Hospitality, Service & Tourism Management), zadnji trije pa v specifične in izbirne predmetne vsebine (Sport Management), ki si jih posameznik izbere na podlagi lastnih interesov. Z vključenima dvema semestroma obvezne prakse v podjetju (športnem društvu) se športnik nauči tudi nekaterih praktičnih znanj in veščin, ki znatno pripomorejo k manj stresnemu in bolj učinkovitemu prehodu v obdobje po končani športni karieri.
 
Za slovenske študente, športnike, je pogoj za vpis na omenjeni študijski program uspešno zaključena matura in znanje angleškega jezika, ki se preverja preko spletnega testa. Strošek študija, ki se plača ob vpisu znaša 600 EUR. V primeru neuspešno zaključenega vpisnega postopka je kandidatu celoten znesek povrnjen, kot spodbuda k študiju pa dobi študent v primeru uspešno zaključenega prvega semestra povrnjeno polovico zneska, torej 300 EUR. Ob tem strošku je obvezno tudi redno plačevanje letne članarine Sindikatu športnikov Slovenije ali Sindikatu profesionalnih igralcev nogometa Slovenije, ki znaša 100 EUR za profesionalne in 50 EUR za amaterske športnike.
 
Aktivni študenti imajo stalno, brezplačno, pomoč tako imenovanega tutorja, ki ima vse kompetence ter znanja, da lahko usmerja ali pomaga posameznikom pri študijskih obveznostih.
 
Trenutno je v okviru študijskega programa aktivnih 12 slovenskih športnikov, pet, Suad Fileković, Vid Kavtičnik, Davor Škerjanc, Sebastjan Komel in Luka Vrhunc pa jih je v preteklih treh letih že uspešno zaključilo program oziroma diplomiralo.​
 
"Želimo si, da zanimanje športnikov za študij ne bi zamrlo ter da bi se jih vedno več odločalo za dokončanje visokošolske izobrazbe, ki je danes še kako pomembna za osebni razvoj posameznika. Morda celo najpomembnejši element tako imenovane druge kariere oziroma obdobja po koncu aktivne športne poti.”
 

Za podrobnejše informacije o pogojih vpisa in ostala vprašanja se lahko obrnete na Marka Levovnika:

   - m:   041 362 269
   - e:    marko.levovnik@sportnik.si

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze