ZPZPŠ

arhiv >>

Malo po dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati o novem poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, »poslovno« kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno prihodnost zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenskega obdobja vse prej kot lahek.

Navedeni razlogi so Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k pripravi zakona, ki bi poklicnim športnikom v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev (predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter Španije), zagotovil socialno varnost tudi po koncu športne poti.

Obdavčitev premij

Obdavčitev premij oziroma izplačil iz »premostitvenega sklada« bi bila odvisna od načina izplačevanja, in sicer bi se v primeru MESEČNIH RENT v davčno osnovo vštevalo le 30% izplačil (zakonsko preferiran način), v primeru ENKRATNEGA izplačila vseh finančnih sredstev pa 50% izplačanih sredstev.*

*višini odstotkov (%) dohodninske osnove za izplačila iz »premostitvenega sklada« sta del predloga ZPZPŠ in se lahko do sprejetja zakona spremenita.


 

Osnova za plačilo prispevkov
:

- plača (plača s prispevki delodajalca), ki jo zavarovanec prejema od zavezanca za plačilo prispevkov;
- - - premije oziroma nagrade, ki jih zavarovanec prejme iz naslova uspešnosti oziroma zaradi doseganja posebnih rezultatov;

- enkratni znesek, ki ga športnik prejme ob podpisu nove pogodbe (“sign-on-fee”);

- sponzorska sredstva, ki jih zavarovanec prejme kot športnik svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ).

*

*O vključitvi prejemkov iz zadnjih treh alinej, se zavarovanec odloča ob vsakokratnem izplačilu prejemka. V letno osnovo za plačilo prispevkov, se iz naslova sponzorskih sredstev, ki jih zavarovanec prejme, lahko vključi največ 150.000,00 EUR.

Vse galerije

Foto galerije

Nacionalne panožne športne zveze