ZPZPŠ

arhiv >>

Malo po dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati o novem poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, »poslovno« kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno prihodnost zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenskega obdobja vse prej kot lahek.

Navedeni razlogi so Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k pripravi zakona, ki bi poklicnim športnikom v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev (predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter Španije), zagotovil socialno varnost tudi po koncu športne poti.

Višina vplačil

Višina vplačil v premostitveni sklad bo odvisna od višine posameznikovih prejemkov in bo predhodno določena v besedilu zakona.
Pri tem so tisti športniki, ki so v rednem delovnem razmerju s športnim društvom (klubom), obvezno vključeni v shemo sklada, ostali posamezniki, ki pa so vpisani v register poklicnih športnikov pri MŠŠ (poklicni športniki) in imajo hkrati status vrhunskega športnika (športnik svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda po veljavnih Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (OKS-ZŠZ)) pa se lahko ob plačilu prispevkov, v premostitveno zavarovanje vključijo prostovoljno.

Skupni znesek prispevkov, ki bi ga moral zavezanec mesečno plačati v dobro posameznega zavarovanca, se izračuna glede na zavarovančevo mesečno osnovo za plačilo prispevkov in znaša: **

1. osnova nižja od 600 €: 0 €
2. osnova od 600 € do 850 €: 70 € + 5 odstotkov zneska, ki presega 600 €
3. osnova od 850 do 1200 €: 110 € + 10 odstotkov zneska, ki presega 850 €
4. osnova od 1.200 € do 1.650 €: 190 € + 14 odstotkov zneska, ki presega 1.200 €
5. osnova od 1.650 € do 2.200 €: 300 € + 19 odstotkov zneska, ki presega 1.650 €
6. osnova od 2.200 € do 3.200 €: 450 € + 25 odstotkov zneska, ki presega 2.200 €
7. osnova od 3.200 € do 4.100 €: 850 € + 35 odstotkov zneska, ki presega 3.200 €
8. osnova od 4.100 € do 5.500 €: 1100 € + 44 odstotkov zneska, ki presega 4.100 €
9. osnova nad 5.500 €: 1650 € + 50 odstotkov zneska, ki presega 5.500€


** MESEČNI prihodki in višine prispevkov v premostitveni sklad so navedene INFORMATIIVNO kot predloga ZPZPŠ. Dokončno bodo sprejete in določene s strani slovenskih športnikov na skupščini SŠS. 
Prav tako bo naknadno sprejeta odločitev glede tehnične izvedbe obračuna skupnega zneska prispevkov, ki jih mora zavezanec plačati v dobro posameznega zavarovanca, in sicer med MESEČNO (navedena zgoraj) ali LETNO osnovo za plačilo prispevkov zavarovanca.

Pri predlogu zakona izhajamo iz usmeritve, da izračun višine vložkov v »premostitveni sklad« temelji na predpostavki, da se najprej odvedejo prispevki v »premostitveni sklad«, ostanek pa predstavlja plačo s prispevki delodajalca (t.i. bruto/bruto plača). S tem bi primerjalno dosledno povzeli delovanje tujih »premostitvenih/kariernih skladov« (npr. nizozemski CFK). Vsaka druga rešitev ni mednarodno-pravno utemeljena.

 

Vse galerije

Foto galerije

Nacionalne panožne športne zveze