Novice

< nazaj

#WorldPlayersUnited: športniki s celega sveta združeni pod eno streho

Datum: 30.3.2017
Organizacija UNI World Athletes, ki združuje več kot 85.000 profesionalnih športnikov, vključenih v preko 100 sindikalnih organizacij iz 60 držav sveta, je včeraj objavila novo strateško vizijo delovanja – s sloganom #WorldPlayersUnited je potrebno glas športnikov upoštevati pri vodenju politike športa. Z novo strategijo je organizacija zamenjala tudi naziv, ki se sedaj glasi World Players Association (Svetovno združenje športnikov).
 
Sindikati športnikov, s področja celega sveta, so se povezali ob zaključku leta 2014, in sicer kot samostojni sektor v okviru svetovnega združenja sindikatov UNI Global Union (UNI), leto kasneje pa kot UNI World Athletes svoj obstoj tudi formalizirali. Kot že omenjeno se je včeraj s predstavitvijo nove strategije, ki športnike postavlja v središče svetovnega športa, organizacija preimenovala v World Players Association (Svetovno združenje športnikov).
 
Svetovno združenje športnikov, ki ga od leta 2015 vodi Avstralec Brendan Schwab, predstavlja profesionalne športnike, sindikate, v vseh športnih panogah, vključno z nogometom, kriketom, ragbijem, hokejem na ledu, baseballom, ameriškim nogometom, košarko, kolesarjenjem, avstralskim nogometom, itn. Med temi so tudi sindikati ameriških profesionalnih lig NHL, NBA, NFL, združenje sindikatov športnikov v EU, EU Athletes, Svetovno združenje nogometnih sindikatov FIFPro in drugi.
 
”Združeni športniki celega sveta” (#WorldPlayersUnited) je slogan nove strategije organizacije, ki predstavlja dobro organiziran in spoštovan glas športnikov. Prvotna strategija, ki jo je ob ustanovitvi predstavila organizacija je vključevala šest osnovnih nalog (dobro upravljanje svetovnega športa s poudarkom na kolektivnih pogajanjih in socialnem dialogu; razvoj učinkovitih ukrepov za zaščito integritete športa pred grožnjami, kot so nedovoljena poživila in manipulacija; varnost in zdravje športnikov; razvoj in blaginja športnika, vključno s pripravo športnikov na življenje po končani športni karieri; varstvo pravic intelektualne lastnine športnikov; organiziranje športnikov po vsem svetu z zagotovitvijo, da le ti tesno sodelujejo pri odločanju znotraj njihovih panog), se je po nekaj letih aktivnega dela skrčila in osredotočila na tri podporne stebre oziroma usmeritve dela.
 
Osnovno poslanstvo organizacije je zaščita in razvoj statusnih pravic športnikov ter strateško vodeno vključevanje le teh v politiko športa na podlagi treh podpornih stebrov oziroma usmeritev: glas športnikov (zgraditi spoštovan in vpliven glas športnikov znotraj sindikalnega gibanja); dostojanstvo (vlaganje v temeljne pravice športnikov v svetu); človeštvo (vlaganje v človekove pravice vseh, ki so povezani s športom, z vključno najbolj ranljivimi skupinami kot so delavci, lokalne skupnosti, novinarji in navijači).
 
Izvršni direktor Svetovnega združenja športnikov Brendan Schwab pravi, da se z novo strategijo organizacije predvideva tudi prihodnost politike športa, ki jo danes še ne poznamo. ”Naša vizija je, da dosežemo dostojanstvo športnikov in človečnost športa kot takšnega. Za dosego tega cilja smo si zadali tripartitni načrt, v okviru katerega je potrebno najprej enotno spoštovati in upoštevati človekove pravice za vse, ki sodelujejo pri izvajanju športa; kot drugo, mora enako veljati tudi za športnike; in tretje, šport mora imeti pozitiven vpliv v gospodarskem, okoljskem in kulturnem smislu,” dodaja Schwab. 
 
Don Fehr, izvršni direktor sindikata ameriške profesionalne hokejske lige NHLPA, sicer pa predsednik Svetovnega združenja športnikov pravi: ”glavni namen organizacije in združevanja športnikov je vsekakor poenotenje interesov športnikov in zastopanje le teh v želji izboljšanja njihovih pravic ter statusa. Športniki morajo biti neodvisni v pogajanjih o pogojih, v katerih nastopajo ter svobodni pri izbiri osebe ali organizacije, ki jih lahko pri tem zastopa. Športniki veliko pozornosti in skrbi posvečajo človekovim pravicam ter pravicam delavcev. Zavedajo se, da brez hitre in učinkovite uporabe pravnih sredstev ne bi dosegli veliko.”
 
Novo strategijo organizacije je pozdravil tudi Phili Jennings, generalni sekretar svetovnega združenja sindikatov Uni Global Union, ki predstavlja več kot 20 milijonov delavcev in 900 sindikalnih organizacij po vsem svetu, sicer pa eden ključnih mož pri nastanku in razvoju Svetovnega združenja športnikov. ”Izjemnega pomena je, da se športniki v svetu organizirajo in poenotijo pri zaščiti svojih pravic in pravic vseh tistih, ki jih v tej dejavnosti obkrožajo. Združevanje športnikov v sindikalne organizacije po svetu strmo narašča, tako pri moških kot pri ženskah. Vsi, ki so vključeni v športno dejavnost si zaslužijo dostojno delovno mesto in pravično plačo,” zaključuje Jennings.
 
Izvršni odbor organizacije je sestavljen iz predstavnikov največji športnih sindikatov. Na predsedniško mesto je bil izvoljen Don Fehr.  Izvršni odbor organizacije sestavlja enajst članov, med katerimi je kot predstavnik svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPro, tudi Dejan Stefanović. Poleg njega so v omenjenem odboru Theo Van Seggeln, generalni sekretar FIFPro in prvi podpredsenik; Jeff Reymond, generalni sekretar EU Athletes, in drugi podpredsednik; Frederique Winia, FIFPro; Omar Hassanein, IRPA; Tony Irish, FICA; DeMaurice Smith, NFLPA; Paul Marsh, AFLPA in AAA in Takauya Yamazaki, JPBPA, Philip Jennings, generalni sekretar UNI Global Union.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze