Novice

< nazaj

“Play the Game”: upravljanje športnih organizacij v Sloveniji potrebuje nujen napredek in razvoj

Datum: 24.11.2021
“Play the Game” je gibanje, ki je nastalo na podlagi pobude, ki jo od leta 1997 vodi Danski inštitut za raziskave na področju športa (IDAN) in katere cilj je dvig etičnih standardov športa ter spodbujanje demokracije, preglednosti in svobode izražanja v svetovnem športu.
 
S svojimi enajstimi mednarodnimi konferencami od leta 1997, svojo spletno stranjo, produkcijo novic, obsežno mrežo in raziskovalnimi pobudami je “Play the Game” postala edinstvena neodvisna platforma za dvig in razvoj ozaveščenosti o številnih vprašanjih, povezanih s sodobnim športom.
 
Projekt nacionalnega preverjanja upravljanja politike športa (National Sports Governance Observer (NSGO)), ki poteka znotraj omenjenega gibanja, ustvarja močan okvir za izboljšanje upravljanja v nacionalnih športnih organizacijah z učinkovitim izkoriščanjem tako vladnih kot nevladnih deležnikov v športu; izmenjavo in širjenjem dobrih praks; spremljanjem izvajanja standardov dobrega upravljanja, itn.
 
Ključna komponenta projekta NSGO je orodje, ki ocenjuje uspešnost posameznih športnih organizacij na podlagi 274 kazalnikov dobrega upravljanja v štirih različnih dimenzijah:
 
   - Preglednost upravljanja
   - Demokratičnost upravljanja
   - Notranja odgovornost in nadzor pri upravljanju
   - Družbena odgovornost
 
V zadnji raziskavi, v katero je bila med 15 državami vključena tudi Slovenija, je sodelovalo sedem nacionalnih panožnih športnih zvez (atletika, nogomet, košarka, rokomet, tenis, plavanje in hokej na ledu) ter Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez kot krovna organizacija civilne sfere na področju športa. AZS, NZS, RZS, PZS, TZS in OKS-ZŠZ so bile v raziskavo vključene po priporočilu avtorja, medtem ko sta bili KZS in HZS vključeni glede na priljubljenost navedenih športov.
 
Skupna ocena indeksa NSGO za slovenske nacionalne panožne zveze je 30 %, kar je bilo po standardih raziskave označeno kot 'šibko'. Rezultati za vsako od štirih področij tako imenovanega dobrega upravljanja so se razlikovali, pri čemer je bila preglednost upravljanja z 42 % uvrščena najvišje, družbena odgovornost pa najnižja, s samo 19 %. Demokratičnost upravljanja in družbena odgovornost organizacij sta dosegli 29 % oziroma 31 %. Nizki odstotki pri analizi raziskave med slovenskimi športnimi zvezami kažejo, da je upravljanje le teh na marsikaterem področju podhranjeno in potrebuje nujen napredek ter razvoj. Prostora za to je še veliko saj so temelji za dobro upravljanje že vzpostavljeni in ponujajo dobro izhodišče za izboljšave. Vsekakor pa bodo za napredek potrebne sistemske spremembe in rešitve, tako na državni kot civilni ravni slovenskega športa.  Slovenija se je tako po doseženih rezultatih, med v raziskavi sodelujočimi državami, uvrstila v zadnjo tretjino, natančneje na dvanajsto mesto. 
 
Na tej povezavi si lahko preberete izsledke raziskave v celoti in ločeno, za Slovenijo.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze