Novice

< nazaj

Izjava EU Athletes o ključnih značilnostih Evropskega modela športa

Datum: 6.12.2021

Ministri EU za šport so na nedavnem zasedanju Sveta EU, ki mu predseduje ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, sprejeli Resolucijo o Evropskem modelu športa. Po sprejeti resoluciji o ključnih značilnostih Evropskega modela športa, evropsko združenje sindikatov športnikov “EU Athletes” ugotavlja in podpira stališče, da je potrebno nadaljevati z raziskavami in pogajanji z vsemi zainteresiranimi deležniki v športu, predvsem o ključnih značilnostih Evropskega modela športa, tako da bi le ta prepoznaval raznolikost pristopov in novosti v različnih športnih panogah.

Podpiramo ta pristop, saj verjamemo, da se je treba na nove izzive, povezane z upravljanjem športa soočiti z dialogom, pogajanji in pobudami več zainteresiranih strani. Zato smo sindikati športnikov še naprej zavezani k sodelovanju z vladami, z evropskimi organizacijami in institucijami ter s športnimi organizacijami pri zagotavljanju, da se glas evropskih športnikov v teh razpravah ustrezno upošteva. Kot je bilo že navedeno v stališču, organizacije EU Athletes, o evropskem modelu športa, mora vsak model športa, ki ga je mogoče sprejeti v Evropi, upoštevati načela dobrega upravljanja, pravne države in demokracije, hkrati pa spoštovati in spodbujati človekove pravice športnikov in drugih vpletenih deležnikov. Poleg tega ni mogoče podpreti vsebine, ki zanemarja mnenja, pravice in interese profesionalnih in elitnih športnikov, kot ljudi in delavcev.
 
V izjavi, ki jo je EU Athletes že izpostavil, da je svoboda združevanja, opredeljena kot ena ključnih značilnosti Evropskega modela športa, temeljna pravica športnikov. Športniki imajo pravico ustanoviti ali se pridružiti združenju ali sindikatu, da branijo in podpirajo svoje interese, da jih pri odločanju zastopajo ljudje, ki jih sami izberejo in da se kolektivno dogovarjajo o pogojih, pod katerimi se ukvarjajo s športom. Bistveno je zagotoviti, da te pravice športnikov spoštujejo, varujejo in spodbujajo države članice, Evropska unija in športne organizacije.
 
V nobenem primeru se Evropski model športa ne more uporabiti kot izgovor športnim organizacijam, da zahtevajo „posebno obravnavo“ ali izjemo od uporabe nacionalne oziroma evropske zakonodaje, vključno s konkurenčnim pravom EU. Zagovarjanje dejstva, da je športni sektor trajnosten in pripravljen na prihodnje izzive, zahteva določitev jasnih meja avtonomije in specifičnosti športa.
 
Organizacija EU Athletes priznava in podpira ključno vlogo, ki jo morajo imeti evropske vlade in Evropska unija pri zagotavljanju, da je šport dobro urejen, skladen z zakonodajo in spoštuje temeljne pravice športnikov ter drugih vpletenih deležnikov. Verjamemo, da morajo biti te vsebine v središču prihodnjih razprav, z več vključenimi zainteresiranimi stranmi, o Evropskem modelu športa.

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze